Ewidencja ryczałtowa

• Obliczenia podatkowe
• Prowadzenie ewidencji zakupów
• Prowadzenie ewidencji przychodów
• Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
• Sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT do US
• Sporządzanie i wysyłanie rocznych zeznań PIT-28 do US