Kadry i płace

• Przygotowanie listy płac
• Zgłoszenia i weryfikacja pracowników z ZUS
• Prowadzenie dokumentacji kadrowych
• Rozliczenie podatku dochodowego PIT-11
• Rozliczenia z ZUS i US
• Wyliczanie urlopów
• Rozliczanie umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych
• Przygotowanie sprawozdań dla GUS-u i ZUS-u