Książka przychodów i rozchodów

• Rozliczenie podatku VAT
• Rozliczenia podatków dochodowych od osób fizycznych
• Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
• Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
• Sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT do US
• Sporządzanie i wysyłanie rocznych zeznań PIT do US