Kontakt

DaMa Finanse Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 200 lok. 521 Wejście B i C 5 Piętro

02-486 Warszawa


Godziny pracy biura: Pon-pt 9:00-16:00
Tel: +48 696-370-411
e-mail: biuro@damafinanse.pl

 
NIP: 522-30-35-759
Regon: 362268647

 


Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000571346

Kapitał zakładowy 20 000,00 PLN wpłacony w całości


Bank Alior S.A.  Konto nr 73 2490 0005 0000 4520 8870 9764

Mapa dojazdu

Formularz kontaktowy